Contact

THIM Muziektheater
Pond Sterlinglaan 16
1060 RS Amsterdam

Artistieke en zakelijke leiding
Marijke Beversluis
marijke@theaterinmuziek.nl
06 2129 5399

Bestuur
Maarten Boelsma – voorzitter
Rob Bakker – secretaris en penningmeester

Stichting THIM Muziektheater staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34300754
Het fiscaal nummer van de stichting is 8193.61.999